Často kladené otázky

Co je platforma Sygnalius.com?

Je to místo pro registraci a vyřizování anonymních oznámení z tzv Oznamovatelé (nahlašující osoby) o různých nesrovnalostech v organizaci.

Co jsou anonymní hlášení od whistleblowerů?

Jedná se o obsah poskytovaný fyzickými nebo právnickými osobami informující o různých typech nesrovnalostí v organizaci, která zajišťuje komunikační kanál prostřednictvím platformy Sygnalius.com.

Kdo by měl používat platformu Sygnalius.com?

Povinnost zavést komunikační kanál podporující anonymní hlášení je uložena:

  • organizace zaměstnávající více než 250 lidí (do 17. prosince 2021),
  • organizace zaměstnávající od 50 do 249 lidí (do 17. prosince 2023),
  • v případě odvětví vystavených praní špinavých peněz nebo financování terorismu, např. finanční sektor, ale také civilní letectví, námořní doprava a subjekty působící v oblasti offshore zemního plynu a ropy, nebudou platit limity zaměstnanosti.

Co platforma Sygnalius.com nabízí?

Zavedení postupů souvisejících s hlášením nesrovnalostí přináší zaměstnavatelům výhody. V prvé řadě jde o co nejrychlejší získání informací o nesrovnalostech, které se v organizaci dějí, a tím jejich případné zastavení a také případné zmírnění rizik s těmito nesrovnalostmi spojených.

Celá řada funkcí nezbytných pro zpracování požadavků, bez nutnosti zapojení týmu programátorů nebo externích IT společností k implementaci celého procesu ve vaší společnosti nebo instituci.

Jaké jsou výhody používání platformy Sygnalius.com?

  1. Nemusíte čekat na implementaci dedikovaného softwaru – zaregistrujete si účet a jedete.
  2. Není třeba najímat IT tým složený z programátorů, grafiků a administrátorů.
  3. Nemusíte znát žádné technické problémy.
  4. Nízké náklady na údržbu a pohodlné plány předplatného.
  5. Náš tým je schopen vyvinout aplikaci pro vaše potřeby.

Mohu testovat platformu Sygnalius.com zdarma?

Ano. Po dobu 14 dnů zkušební doby od okamžiku registrace můžete platformu používat zdarma. Po uplynutí této doby se můžete odhlásit z dalšího používání platformy.

Musím podepsat smlouvu, abych mohl používat platformu Sygnalius.com?

Nepožadujeme podpis žádné smlouvy. Sygnalius.com je služba „pay-as-you-go“. Jednoduše platíte svůj účet měsíčně nebo ročně. Pokud zrušíte svůj účet během fakturačního měsíce, poplatek nebude účtován počínaje dalším obdobím předplatného.

Mohu kdykoli odstoupit od používání platformy Sygnalius.com?

Samozřejmě. Z vašeho účtu na platformě Sygnalius.com se můžete kdykoli odhlásit.

Vystavujete faktury s DPH?

Ano.

Chybí mi funkčnost. Můžete mi něco implementovat?

Ano. Kontaktujte nás a zašlete nám informace o problému, o kterém si myslíte, že by mohl být vyřešen platformou Sygnalius.com. Po seznámení s Vámi navrhovanou novou funkcionalitou Vás budeme informovat, zda a kdy bude do systému implementována.

Může mít společnost pro obsluhu systému více než jednoho uživatele?

Ano. Po přihlášení do administračního panelu je možné přidávat další uživatele s různými oprávněními.